Regels

Door verbinding te maken het ons netwerk gaat u akkoord met onze gedragsregels,

te vinden op https://chat4us.nl/regels en hieronder. Indien u niet akkoord
bent met deze regels vragen wij u het netwerk nu direct te verlaten.

U dient rekening te houden met onderstaande punten:

1. Uw gesprekken worden opgeslagen op onze server. Opgeslagen gesprekken zullen worden overhandigd aan politie en/of justitie, als zij dit ons verzoekt
2. U bent te gast op ons netwerk, en u zult zich ook alsdien gedragen!
3. U behandelt uw mede-chatters en onze Operators met respect.
4. U zult de regels van Chat4us respecteren en naleven.
5. De toegang tot onze chat kan u, met of zonder opgave van reden, op ieder moment worden ontzegt door 1 van onze operators. Onze operators zijn niet verplicht u een reden van een eventuele kick of ban te geven (Al zullen ze dit over het algemeen wel doen)!

Gedragsregels voor Chat4us

Om voor iedereen de gezelligheid te kunnen waarborgen, hebben we een aantal regels
opgestelt die voor al onze chatters gelden. Als u één of meerdere van deze regels
overtreed, kunt u direct door een operator van ons netwerk verwijderd worden.

1. Flooden, spammen en/of hacken is niet toegestaan
2. U zult uw mede chatters niet lastig vallen. Nee is nee!
3. Discriminatie, racisme of sexuele intimidatie is niet toegestaan!
4. U mag op deze server adverteren voor uw website en/of dienst. LET OP: De kanaal eigenaren bepalen zelf of zij dit wel of niet toestaan! U dient dit voor aanvang te hebben gevraagd, anders kan een kanaaleigenaar u een kanaalban geven!
5. Onze chat dient niet te worden misbruikt voor illegale doelen (sharing/p2p links e.t.c.)
6. Het is niet toegestaan een ban te omzeilen. Doet u dit toch, dan zullen wij aangifte doen van Computervredebreuk ( Artikel 138ab wetboek v. strafrecht )
7. doen van Computervredebreuk ( Artikel 138ab wetboek v. strafrecht )
8. cPrintscreens maken is alleen toegestaan indien u deze gebruikt bij overtreding van onze gedragsregels!
9. 18+ webcammen is niet verboden op onze server. Echter, bepalen kanaaleigenaren zelf of ze dit toestaan of niet. Wees er dus zeker van dat de kanaaleigenaar dit toestaat. Om zo een kanaalban te voorkomen!
10. Alle aanwijzingen van onze Operators dienen direct te worden opgevolgd!

Het is mogelijk om via ons netwerk uw webcam te delen, en die van andere gebruikers te
bekijken! Voor onze webcamfunctie gelden de volgende regels.


1. Wapens, grof geweld of pedofilie zijn TEN STRENGSTE verboden! In al deze gevallen zullen wij aangifte doen bij de politie! Tevens zult u nooit meer welkom zijn op ons netwerk!
2. Onze chatters hebben het recht om zijn/haar webcam op prive in te stellen. Op deze manier kunnen zij zelf kiezen wie zij met hun webcam mee willen laten kijken. Word u geweigerd, dan geld automatisch onze gedragsregel: U zult uw mede chatters niet lastig vallen.
Nee is nee!

Een serverban word u opgelegd indien u onze regels niet bent nagekomen. Onze operators zullen deze u deze opleggen indien u meerdere keren hebt laten zien u niet te kunnen gedragen. Indien wij u een serverban hebben opgelegd, zullen wij deze NIET meer opheffen. ( uitzonderingen daar gelaten ). Bent u geband van onze server, en wilt u hier meer informatie over hebben? U kunt ons altijd een verzoek tot informatie sturen via info@chat4us.nl . Verzoeken tot opheffen van een ban zullen alleen in behandeling worden genomen, indien goed onderbouwd.

Heeft u zichzelf misdragen in 1 van onze kanalen en hier een ban gekregen? Dan zult u zichzelf moeten wenden tot de kanaaleigenaar. Onze operators zullen NOOIT een kanaalban opheven. Alleen de kanaaleigenaren kunnen dit voor u doen!

Onze IRC Operators vinden het leuk om hier te zijn, en hebben daarom de taak op zichzelf genomen Chat4us te beschermen tegen ongewenste personen. Ze zullen niet altijd aanwezig zijn, omdat ze bijvoorbeeld werken, of hun vrije tijd aan andere dingen besteden. Wel kunt u, indien aanwezig in het kanaal, ons altijd een bericht sturen. Wij reageren z.s.m.!

De huidige operators van onze chat:

Pieter : info@chat4us.nl
Jeroen : info@chat4us.nl
Hennie[Helper]: info@chat4us.nl

Chat4us is NIET verantwoordelijk voor de acties van haar gebruikers en u zult hier ook geen aanspraak op maken. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen acties!

Indien u akkoord bent met al het bovenstaande, heten wij u van harte welkom op Chat4us! Als wij u ergens mee kunnen helpen, kunt u het #Help kanaal betreden. Hier vind u 1 van onze operators (indien aanwezig ) die uw vraag graag beantwoord! Als er geen operator aanwezig is, kunt u ook uw vraag naar ons e-mailen: info@chat4us.nl of naar 1 van bovenstaande operators.

Wij wensen u een enorm gezellige tijd toe op ons netwerk.